Hồ Hải Sản

hệ thống lọc hồ chứa hải sản, thiết kế dàn chứa hải sản, ho hai san , thi công hồ hải sản tại các tỉnh